INFO ZIEDOTĀJIEM

Lūdzu, uzmanīgi ievadiet un pārbaudiet savu e-pasta adresi sadaļā ZIEDO, jo uz šo adresi tiks nosūtīts rēķins apmaksai (ziedojumam) un studijas albuma lejupielādes saite. Jūs saņemsiet epastu ar lejupielādes saiti 48 h laikā.  Ja kādu nezināmu iemeslu dēļ neesat saņēmuši albuma lejupielādes saiti, lūdzu, kontaktējieties ar mums, zvanot uz tel. Nr. 29875327.

Ikvienam ziedotājam, ziedojot fondam "Ziedot.lv", gan privātpersonām, gan uzņēmumiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Nodokļu atlaides iedzīvotājiem (privātpersonām):

  •  Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pants nosaka, ka ziedojumi tiek uzskatīti par attaisnojamiem izdevumiem, līdzīgi iemaksām privātajos pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas prēmijām. Tas nozīmē, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti arī izdevumi par veiktajiem ziedojumiem.
  •  Jāņem vērā, ka attaisnotie izdevumi par ziedojumiem jeb nodokļa atlaide nebūs lielāka par 20 procentiem no Jūsu apliekamā ienākuma lieluma.
  •  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veikto ziedojumu var saņemt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju un norādot ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu (piemēram - internetbankas izdruka), lēmumu par Ziedot.lv sabiedriskā labuma statusu, Ziedot.lv reģistrācijas apliecību.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem:

  •  Likuma par „Uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pants nosaka, ka rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām par 85 % samazina nodokli no summām, kas ziedotas sabiedriskā labuma organizācijām.
  •  Kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas.
  •  Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".
  • Manta vai finanšu līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod Ziedot.lv, ir uzskatāmi par ziedojumu šī panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Distances līgums 

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu, sagatavot rēķinu un veikt preces piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. Apliecinām, ka personas dati netiks izmantoti citiem mērķiem.

0

 .